maandag 19 februari 2018

Hoe zat dat ook alweer? De algemene vergadering van uw gebouw

De algemene vergadering is het orgaan dat alle belangrijke beslissingen neemt: Hoe worden de kosten laag gehouden? Welke werken worden uitgevoerd er aan de gemeenschappelijke ruimtes? Hoe worden deze ruimtes onderhouden? Hoe wordt het appartementsblok beveiligd?

De vergadering wordt geleid door één van de mede-eigenaars. Elke mede-eigenaar kan alleen of samen een verzoek richten naar de syndicus om een punt op de agenda te zetten. Dit moet wel binnen een bepaalde termijn gebeuren.   Een huurder kan dan ook agendapunten voorstellen.

Meer dan de helft van de mede-eigenaars moet aanwezig zijn, om besluiten te kunnen nemen, en minstens de helft van de aandelen. Indien 3/4de van de aandelen vertegenwoordigd zijn, hoeft zelfs niet de helft van de mede-eigenaars aanwezig te zijn.

Sommige beslissingen kunnen eenvoudig met een meerderheid van de stemmen genomen worden (50% + 1), maar andere beslissingen zullen slechts genomen kunnen worden met een gekwalificeerde meerderheid (bijvoorbeeld wijziging van de statuten of werken in gemeenschappelijke ruimten) of zelfs met een éénparigheid van de stemmen (bijvoorbeeld wanneer de aandelen anders zullen worden verdeeld, wanneer bepaalde delen worden verkocht of gekocht…)
Van de algemene vergadering wordt telkens een verslag opgesteld, dat in principe binnen de maand na de vergadering naar alle mede-eigenaars gestuurd wordt.

https://www.notaris.be/verkopen-kopen-huren-lenen/appartementsrecht/ belangrijkste-organen/de-algemene-vergadering

Kris Peeters (CD&V): plafonneert dossierkosten

Voor aanvragen hypothecair krediet mogen banken nog maximaal 500 euro dossierkosten aanrekenen.Voor een overbruggingslening zonder hypotheek maximum 300 euro. Voor een herfinanciering bij dezelfde bank nog hoogstens de helft van deze kosten.

Kosten voor het lichten van opties mogen slechts 50 euro bedragen.

https://www.spaargids.be/sparen/algemeen-nieuws-lenen/ maximale-dossierkosten-voor-woonlening-in-het-staatsblad-gepubliceerd.html

Expeditie naar gemeente Berchem


Het district Berchem stuurde de kleine expeditie op pad, en liet hen op zoek gaan naar getuigen van het Berchem van voor de fusie met de stad Antwerpen. Ze interviewden twaalf Berchemnaars ‘op leeftijd’ en sprak met hen over het Berchem uit hun tijd. De interviews werden samengebracht in een naslagwerk zodat deze historische kennis niet verloren gaat. Geen toegang tot internet, maar graag een versie op papier? Schrijf of bel me – zie laatste pagina.

www.berchem.be -  Rechtstreekse link: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/ detail/de-driekoningenstraat-was-de-meir-van-berchem

Stap-op-stap-af-bus succes

Sinds eind mei 2017 rijdt er op de marktvoormiddag (dinsdag) van 10 tot 14u een busje langs de appartementsgebouwen van de Roest d’Alkemadelaan en Fruithoflaan, om mensen naar de markt, winkel of het dienstencentrum te brengen. Een succes.

Voor 2 euro heb je een maandabonnenment. Dienstencentrum De Veldekens.
Voor meer info kan u bellen naar het dienstencentrum, tel: 03 334 46 11.

Ook voor Groenenhoek bereidt Berchem een soortgelijk buurtbusje voor, opnieuw met het Zorgbedrijf als partner.