dinsdag 26 juni 2012

Berchemse appartementsgebouwen: gebouwd op olifantenbotten?

Er gaat reeds lang een indianenverhaal rond in Berchem. Sommige mensen zouden wonen op een olifantenkerkhof. Vooral de appartementsblokken langs de ring zouden die “eer” hebben. Dit verhaal is echter niet zo absurd als het op het eerste zicht lijkt.
Lang geleden, in de nacht van 12 op 13 januari 1932 brak brand uit in de 
stallingen van Circus Sarrasani in Berchem.

De stal met paarden en 22 olifanten ging in vlammen op. De dieren trokken in paniek hun kettingen kapot. Eén van de olifanten, ‘Prinses’, sprong van een 12 me­ter hoge muur in het water. Vijf andere olifanten ontsnapten en holden in paniek, samen met een aantal paarden, door de straten van Berchem. De apothekers uit de buurt maakten massaal brandwondenzalf aan om de verbrande huiden van de dieren te verzorgen. Zeg dus nooit dat een Berchemnaar niet om dieren geeft.

De overleden olifanten begroef men ter plaatse in diepe kuilen. Bij de bouw van de ring rond Antwerpen zag men de skeletten jaren later terug op luchtfoto’s. De Antwerpse ring werd geopend in 1970 en de appartementsblokken langs de ring volgden snel. Dus het kan inderdaad zijn dat onder de tuinen nog steeds iets ligt.

Bron: http://www.tienstiens.org/node/2769

Ecotips

Je vraagt je wellicht soms af waar je elektriciteit en je verwarming naar toe 
vloeien? Bij de maandelijkse elektriciteitsfactuur, en/of de jaarlijkse afrekening van de verwarming is het soms wel even schrikken. Uiteraard zijn de hoge 
energieprijzen daar een belangrijke oorzaak van. Maar misschien zijn er (kleine) ingrepen mogelijk, waardoor je kunt besparen? 

Waar kan ik advies krijgen?

Via de gratis energiescan krijg je thuis gepersonaliseerd advies. De energiesnoeier komt bij je thuis om te kijken hoe je energie kunt besparen. Je krijgt ook gratis energiebesparende producten. De energiesnoeier kan ook helpen bij het plannen van grotere maatregelen, zoals het plaatsen van dakisolatie of hoogrendements­beglazing.

Hierbij de (lange) link.

http://ecohuis.antwerpen.be/Ecohuis/Publicatiekanalen/Stad/Ecohuis/Startpagina-Ecohuis/Startpagina-Ecohuis-Hoofdnavigatie/Bewoners/Duurzaam-bouwen-en-wonen/Duurzaam-bouwen-en-wonen-Premies,-leningen-en-voordelen/Kleine-ingrepen/Energiescan.html

Je kunt ook bellen naar de energiecel van het OCMW (03 820 18 30). Mensen met een laag inkomen krijgen voorrang, maar de scan is gratis voor iedereen.

Waar vind ik een goede energieleverancier?

Om de beste energieleverancier te kiezen, kun je de hulp inroepen van het Eco­Huis (Turnhoutsebaan 139, Borgerhout). Je kunt zonder afspraak van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12u langsgaan. Een afspraak kun je maken op 03 217 08 11

Je kunt ook inschrijven op verschillende initiatieven van samenaankoop voor elektriciteit.

Fiscale aftrek beveiligingsmaatregelen

Als je investeert om een gehuurd appartement tegen inbraak of brand te 
beveiligen, kun je een belastingvermindering krijgen. Om van deze belastingver­mindering te kunnen genieten –en ook om de kwaliteit van de installatie te garanderen- moeten de prestaties verplicht door een geregistreerde aannemer geleverd worden.

Het is niet nodig dat je zelf in de woning woont. Dit kan ook voor woningen die door bijvoorbeeld een familielid worden bewoond. Verhuurders kunnen de
belastingvermindering ook krijgen voor de woningen die ze verhuren. Let wel, enkel de persoon die de factuur betaalt (huurder of verhuurder, niet beide) kan van de fiscale maatregel genieten. Je kunt 50% van de gemaakte uitgaven
inbrengen in je belastingaangifte, met een maximumbedrag van 730 euro
(aangifte 2013, jaar 2012).

Welke investeringen komen in aanmerking?

Voor inbraak onder andere:
• Specifiek inbraakwerend glas;
• specifieke beveiligingssystemen, ook veiligheidssloten,
slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders
• veiligheidsdeuren
• alarmsystemen en camerasystemen uitgerust met een
registratiesysteem.
Voor brand onder andere:
• Waterblussers en poederblussers;
• automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie;
• deuren met brandweerstand RF30 (= dertig minuten).

Brand- en inbraakveiligheid is niet onbelangrijk… en er wordt meestal pas achteraf aan gedacht. Je weet wel “Had ik maar...”.

besafe.ibz.be/NL/Burgers/02_mijn_huis_ma_maison/Pages/730eurobelastingsvermindering.aspx

dinsdag 19 juni 2012

Nieuw: Een woonkantoor in Berchem


In de Drie Koningenstraat 41 vind je tegenwoordig een woonkantoor.
Je kunt er terecht voor advies over aankopen, bouwen of verbouwen, maar ook huren.

Ook vergunningen en premie-info is er te verkrijgen. Ze geven ook advies over
sociaal huren, huursubsidie, verhuur, aanpassingswerken voor levenslang wonen… Een bezoekje waard!

Nuttig voor huurders en verhuurders: Huurindexen

Via de gezondheidsindex worden huurprijzen geïndexeerd (voor zeer oude huurcontacten kunnen uitzonderingen bestaan), volgens volgende formule:

                                              (basishuurprijs X nieuwe index)
Geïndexeerde huurprijs = ----------------------------------------------
                                                               Oude index

Deze berekening kan voor hoofdbrekers zorgen. Geen nood. Het ministerie van economie maakte een huurprijscalculator, zodat je enkel jaar en maand van ondertekening van je (ver)huurcontract moet opgeven, en je originele huur. Je vindt deze hier.

zaterdag 2 juni 2012

Wonen in Berchem – enkele cijfersIn Berchem woonden eind 2011 bijna 42.000 inwoners. 59 % van de percelen in Berchem zijn appartementen (58,6%), 35,5% zijn huizen en 3 % zijn commerciële panden.
Berchem telt bijna 2000 vrouwen meer dan mannen. De helft van de huishoudens zijn alleenstaande gezinnen. Een kleine 30 % van de gezinnen telt 2 gezinsleden. 10% van de huishoudens bestaat uit 3 personen. Slechts 13% van de huishoudens telt meer dan 3 leden.
Jaarlijks worden er ongeveer 600 nieuwe Berchemnaars geboren. Jaarlijks verhui­zen ongeveer 2000 Berchemnaars naar een ander district, en ongeveer evenveel naar een andere gemeente.
79% van de Berchemnaars is tevreden over de buurt waar ze wonen. 71% vindt de gebouwen in zijn/haar buurt over het algemeen mooi. Daarmee scoren we, samen met Wilrijk en Ekeren, het hoogst in de stad.
Meer info kan je vinden in de Antwerpse Buurtmonitor.

Nuttig voor eigenaars: Hypotheekaftrek voor eigenaars


Als gevolg van de staatshervorming, ‘verhuist’ het woonbeleid vanaf 2014 van België naar Vlaanderen. De afgelopen maanden was er nogal wat onrust: kunnen mensen met een hypotheek blijven rekenen op hun belastingvoordeel?

Eind januari gaf de Vlaamse Regering duidelijkheid: “De Vlaamse Regering verzekert dat zoals bij de vorige staatshervormingen de lopende engagementen door haar zullen nagekomen worden. […] Het fiscaal voordeel voor de lopende hypotheken zal dus ook na de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen onverminderd blijven bestaan. “
Het was dus een storm in een glas water…

Ook voor mensen die nog een woning moeten kopen, blijft er ondersteuning.

Nuttig voor huurders: huurdersbond


Er bestaan heel wat organisaties die huurders met raad en daad bijstaan. Zo is er de huurdersbond. Deze geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders. De huurdersbond wijst je op je rechten en plichten of helpt je met het opstellen van aangetekende brieven.
Op haar website vind je modelcontracten, modelbrieven, veelgestelde vragen, enz… Ze hebben een kantoor in Borgerhout, Langstraat 102.

Nuttig voor huurders: huurderswetIn mei 2011 kwam de intussen 12e editie uit van de brochure ‘de huurwet”. Je kan ze vinden via Google, via deze link of bij : FOD Justitie, Dienst Com­municatie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. 02/542.65.11; info@just.fgov.be. Ze sturen ze gratis op.

Nieuwe appartementswet


Sinds 1 september 2010 is er een nieuwe wet op de mede-eigendom oftewel: ‘appartementswet’. Doel was meer transparantie, duidelijkere rechten voor de mede-eigenaars en een professioneler beheer.

Enkele voorbeelden:
• Een syndicus wordt voor maximaal 3 jaar aangesteld. Het man daat kan alleen worden verlengd door een beslissing van de algemene vergadering, niet stilzwijgend.
De werking van de Raad van mede-eigendom (vroeger ‘raad van beheer’) wordt gemoderniseerd :
de bijeenroeping van de mede-eige­naars kan ook via e-mail…
• De syndicus moet toegang
verlenen aan de mede-eigenaars (bvb via een website), tot alle documenten of inlichtingen die verband houden met de mede-eigendom
• Bij de verkoop van een apparte­ment moet de notaris de door de verkoper verschuldigde achterstallen van de verkoopprijs afhouden.
• De syndicus zal voor alle con­tracten tussen de Raad van mede-eigendom en hemzelf toestemming van de algemene vergadering moeten krijgen. Hij moet ook telkens meerdere offertes voorleggen voor werken vanaf een bepaald bedrag, dat door de algemene vergadering wordt bepaald. Jaarlijks worden de contracten die slaan op terugkerende leveringen (bvb elektriciteit) geëvalueerd.
• Mede-eigenaars moeten een lijst kunnen krijgen met adressen van de andere mede-eigenaars, zodat ze elkaar kunnen leren kennen en kunnen contacteren.
• Bij de start van de algemene vergadering moet de helft van mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd zijn én samen meer dan de helft van de gemeenschappelijke delen bezitten. Of ze moeten meer dan driekwart van de gemeenschappelijke delen bezitten. Anders kan er niet vergaderd worden.

Terrastips: Ander terrasligging? Best andere planten!Let goed op de oriëntatie van je balkon. Niet alle planten overleven op een terras dat op het noorden gericht is, maar dat geldt zowat voor elke windrichting:

• Noorden: 
de hele dag schaduw. Er is veel keuze in schaduwplanten die het ook prima op het balkon doen. Bij het beplanten van de potten moet je er wel rekening mee houden dat overtollig water makkelijk afgevoerd wordt. Wanneer de grond te lang vochtig is, kunnen de plan­tenwortels rotten met alle gevolgen vandien. Planten die geschikt zijn voor een plaats aan de noordkant zijn: Begonia, Vlijtig Liesje, Hartlelie, Camelia, Skimmia, Klimop en Fuchsia.
• Westen:
 meer last van wind. Dus brede bloempotten gebruiken. Die waaien minder snel om. Best stevige, sterke en laagblijvende planten­soorten te kiezen die tegen een windstootje kunnen. Een goed beves­tigde trellis of rietmat langs de balustrade kan de ergste wind breken. Planten die geschikt zijn voor een plaats op het westen zijn: Viooltje, Longkruid, Buxus, Laurier, en Kuiflelie.
• Zuiden: 
veel zon. Dus vaak water geven. Op een warme zonnige dag zelfs tweemaal daags. Kleine potten staan eerder droog dan de gro­tere. Kunststof of geglazuurde potten zijn beter tegen het verdampen van water. Je kan ook overwegen om een automatisch watergeefsys­teem aan te schaffen. Planten die geschikt zijn voor een plaats op het zuiden zijn: Lobelia, Petunia, Geranium, Zonneroosje, Lavendel en Roos.
• Oosten: 
ook veel zon. Ook hier voelen de “zonaanbidders” zich thuis. De planten hebben ook hier veel vocht nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Planten die geschikt zijn voor een plaats op het oosten zijn: Margriet, Tuinlobelia, Afrikaantje, Verbena, Viooltje, Gera­nium, Vrouwenmantel, Wederik, en Yucca.