maandag 13 mei 2019

26 mei: verkiezingen!

Zondag 26 mei 2019 zijn het verkiezingen. We mogen dit keer kiezen voor:
• Het Vlaams Parlement, met als lijsttrekker voor CD&V minister Koen Van den Heuvel, op 4 Antwerpenaar Orry Van de Wauwer en op 6 parlementslid Dirk de Kort
• De Kamer van Volksvertegenwoordigers, met als lijsttrekker voor CD&V Servais Verherstraeten, en op 2 Antwerpse Nahima Lanjri
• Het Europees Parlement met als lijsttrekker voor CD&V Antwerpenaar Kris Peeters

Meer weten? www.cdenv.be
Vergeet 26 mei zeker niet Berchems te stemmen: CD&V lijst Vlaams Parlement, 5e opvolger: onze eigen Buket Karaca. Mijn stem heeft ze!

Benoveren: verbouwadvies voor appartementsgebouwen


Woont u in een appartementsgebouw en wil u dat energiezuinig maken? Dan kan u een beroep doen op de Renovatiecoaching.
Vanaf 2020 is dakisolatie verplicht als u een appartement in een gebouw wil verhuren of verkopen. Voor investeringen in dakisolatie is toestemming van de mede-eigenaars nodig. Soms is dit een moeilijk proces. Het EcoHuis geeft hierbij ondersteuning.

Ook buitengevelisolatie, zuinige collectieve verwarmingsketels en hoogrendementsbeglazing zorgen voor zeer grote besparingen op de energiekosten. Zo is vanaf 2020 dubbel glas de norm in elk gebouw.
Wil u het appartementsgebouw stap voor stap renoveren tot een toekomstbestendig gebouw? Neem dan vrijblijvend contact op met de Renovatiecoach voor een Masterplan Benovatie.

De stad wil eigenaars van grote appartementsgebouwen (minstens 20 wooneenheden) ondersteunen bij grondige renovaties. De Renovatiecoach van de stad zal de bewoners ondersteunen om met
experten een Masterplan Benovatie uit te werken. Dit masterplan is een duidelijk stappenplan, specifiek voor het gebouw.
De stad ondersteunt de eigenaars ook met een premie. Dankzij deze premie van de stad krijgen de bewoners  tot 50% van de kosten van het studiewerk, met een maximum van 7500 euro, terugbetaald.

§
Wat?
gratis dienstverlening van de stad Antwerpen
§ professionele ondersteuning bij energiezuinige renovatie
§ hulp bij aanvragen premies, subsidies, energielening
§ kennis- en ervaringsuitwisseling tussen verenigingen van mede-eigenaars (vme)
§
Voor
wie?
syndicus, vme, mede-eigenaar
§ appartementsgebouwen van meer dan 20 jaar oud met meer dan 20 wooneenhedenAppartement kopen?


Bescherm je erfgenamen met de verzekering ‘accidenteel overlijden’
  
Het zal je maar overkomen: overlijden in de periode tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de ondertekening van de notariële akte. De erfgenamen zijn dan verplicht om het aangekochte onroerend goed over te nemen. Zij kunnen proberen de verkoopovereenkomst minnelijk te ontbinden, maar de verkoper kan weigeren…  

Brute pech? Niet als de koper de verkoopovereenkomst ondertekende bij de notaris. Deze verkoopovereenkomsten worden voorzien van een verzekeringsclausule ‘accidenteel overlijden’. Hierdoor recupereren de erfgenamen een deel van de verkoopprijs. Dit bedrag is geplafonneerd tot 250.000 euro.
Er zijn voorwaarden aan gekoppeld, die je kan lezen via de link.


Huiswerkbegeleiding in Berchem groot succesSinds 2015 kunnen alle Berchemse leerlingen (lager onderwijs) rekenen op vrijwilligers om hen te steunen. Onder impuls van Luc Vanlaerhoven en Buket Karaca krijgen ze elke woensdagnamiddag van 14 uur tot 15.30 uur hulp bij hun huiswerk in het ’t Oud Kapelleke, Ferdinand Coosemansstraat 127 te Berchem.

Inschrijven kan op buketkaraca1989@gmail.com of telefonisch via 0484 94 58 07. Ook als u als vrijwilliger mee wil werken, bent u uiteraard hartelijk welkom.


dinsdag 25 september 2018

Stem appartement

CD&V Berchem voorziet in zijn programma een apart stuk over wonen in appartementen. Geen wonder. Veel van onze kandidaten wonen immers in een appartement. Met uw steun kan de appartementsblik in de districtsraad verzekerd blijven.

Meer weten? www.edwindecleyn.be

Bewonersparkeren in Berchem


De voorbereidingen starten op 1/1, en vanaf 1/4/2018 is het definitief: bewoners parkeren in heel Berchem buiten de ring. Ten zuiden van de Grotesteenweg (omgeving Strijdhoflaan, Koninklijke steenweg tem het Middelheim) wordt het een blauwe zone, maximum 2u parkeren voor niet bewoners.

Boven de Grote Steenweg (oa heel groenenhoek, Fruithoflaan, de Roest d’Alkemadelaan) wordt betalend parkeren ingevoerd, maar de eerste 2 u zij gratis. Zo pakken we het langparkeren aan.

Vervolg nieuw erfrecht

Het principe dat u niet verplicht bent zelf uw erfenis te plannen blijft overeind. Als u niets regelt via een testament of schenking, dan zal uw nalatenschap verdeeld worden volgens de wettelijke regels. Maar wie zich daar niet in kan vinden, heeft na september 2018 meer vrijheid om zijn erfenis ‘op maat van de eigen situatie’ te plannen. De meest besproken nieuwigheid voor ouders: altijd de helft voor uw kinderen. Ouders kunnen met een ‘familiepact’ een allesomvattende deal over hun erfenis sluiten met hun gezin.

De mogelijkheden in een familiepact zijn vrijwel oneindig. Nieuw samengestelde gezinnen kunnen regelen dat de stiefkinderen evenveel erven als de kinderen. Er kan worden afgesproken dat de erfenis een generatie overslaat en rechtstreeks naar de kleinkinderen gaat. De notaris krijgt een cruciale rol in dat proces. Hij moet het akkoord in een authentieke akte gieten. Flexibele invulling van erfenissprong: dus kan een deel van het geërfde goed binnen het jaar fiscaal kosteloos doorgegeven worden. Concreet betekent dit dat de kinderen van de erflater iets kunnen opzij zetten voor hun eigen oude dag, en de kleinkinderen tegelijk een duwtje in de rug krijgen. Het hoogste tarief was 65 procent, vooral voor alleenstaanden, maar ook voor broers en zussen was dit het hoogste tarief. Er komt voor de zijlijnen een lager tarief van 25% voor de eerste schijf van 35.000€, én het maximumtarief daalt.

Sinds 2007 werd de nettowaarde van de gezinswoning vrijgesteld van successierechten voor de langstlevende partner om te vermijden dat de woning verkocht zou moeten worden om de erfbelasting op het aandeel van de eerst overleden partner te kunnen betalen. Daarmee wilde Vlaanderen de woonzekerheid, één van de doelstellingen in haar woonbeleid, bevorderen. Het gebeurt echter dat oudere mensen hun grote gezinswoning verkopen en verhuizen naar een kleinere woning die meer aangepast is aan hun noden en/of beperkingen. In dat geval wordt de verkoopprijs van de woning tot het actief van de nalatenschap gerekend. De langstlevende partner betaalt dan erfbelasting op het verkoopbedrag van het huis, terwijl die waarde onbelast zou zijn gebleven indien de woning niet verkocht werd. past de Vlaamse Regering nu een mouw aan deze onlogische situatie. Voortaan genieten niet enkel degenen met een gezinswoning van een belastingvoordeel, maar ook wie geen gezinswoning heeft, die verkocht of onteigend werd.

Om weeskinderen jonger dan 21 jaar niet in betalingsproblemen te brengen bij een erfenis, voorziet de regering in een belastingvrijstelling op de eerste schijf van 75.000 euro, of een belastingvermindering van 3.750 euro. In geval men wees zou worden, is er bovendien geen erfbelasting verschuldigd op de gezinswoning.

https://www.cdenv.be/wie-zijn-we/cdenv-als-politieke-partij/vlaams-parlement/actua/erfbelasting-wordt-moderner-en-sociaal-rechtvaardiger/