dinsdag 25 september 2018

Stem appartement

CD&V Berchem voorziet in zijn programma een apart stuk over wonen in appartementen. Geen wonder. Veel van onze kandidaten wonen immers in een appartement. Met uw steun kan de appartementsblik in de districtsraad verzekerd blijven.

Meer weten? www.edwindecleyn.be

Bewonersparkeren in Berchem


De voorbereidingen starten op 1/1, en vanaf 1/4/2018 is het definitief: bewoners parkeren in heel Berchem buiten de ring. Ten zuiden van de Grotesteenweg (omgeving Strijdhoflaan, Koninklijke steenweg tem het Middelheim) wordt het een blauwe zone, maximum 2u parkeren voor niet bewoners.

Boven de Grote Steenweg (oa heel groenenhoek, Fruithoflaan, de Roest d’Alkemadelaan) wordt betalend parkeren ingevoerd, maar de eerste 2 u zij gratis. Zo pakken we het langparkeren aan.

Vervolg nieuw erfrecht

Het principe dat u niet verplicht bent zelf uw erfenis te plannen blijft overeind. Als u niets regelt via een testament of schenking, dan zal uw nalatenschap verdeeld worden volgens de wettelijke regels. Maar wie zich daar niet in kan vinden, heeft na september 2018 meer vrijheid om zijn erfenis ‘op maat van de eigen situatie’ te plannen. De meest besproken nieuwigheid voor ouders: altijd de helft voor uw kinderen. Ouders kunnen met een ‘familiepact’ een allesomvattende deal over hun erfenis sluiten met hun gezin.

De mogelijkheden in een familiepact zijn vrijwel oneindig. Nieuw samengestelde gezinnen kunnen regelen dat de stiefkinderen evenveel erven als de kinderen. Er kan worden afgesproken dat de erfenis een generatie overslaat en rechtstreeks naar de kleinkinderen gaat. De notaris krijgt een cruciale rol in dat proces. Hij moet het akkoord in een authentieke akte gieten. Flexibele invulling van erfenissprong: dus kan een deel van het geërfde goed binnen het jaar fiscaal kosteloos doorgegeven worden. Concreet betekent dit dat de kinderen van de erflater iets kunnen opzij zetten voor hun eigen oude dag, en de kleinkinderen tegelijk een duwtje in de rug krijgen. Het hoogste tarief was 65 procent, vooral voor alleenstaanden, maar ook voor broers en zussen was dit het hoogste tarief. Er komt voor de zijlijnen een lager tarief van 25% voor de eerste schijf van 35.000€, én het maximumtarief daalt.

Sinds 2007 werd de nettowaarde van de gezinswoning vrijgesteld van successierechten voor de langstlevende partner om te vermijden dat de woning verkocht zou moeten worden om de erfbelasting op het aandeel van de eerst overleden partner te kunnen betalen. Daarmee wilde Vlaanderen de woonzekerheid, één van de doelstellingen in haar woonbeleid, bevorderen. Het gebeurt echter dat oudere mensen hun grote gezinswoning verkopen en verhuizen naar een kleinere woning die meer aangepast is aan hun noden en/of beperkingen. In dat geval wordt de verkoopprijs van de woning tot het actief van de nalatenschap gerekend. De langstlevende partner betaalt dan erfbelasting op het verkoopbedrag van het huis, terwijl die waarde onbelast zou zijn gebleven indien de woning niet verkocht werd. past de Vlaamse Regering nu een mouw aan deze onlogische situatie. Voortaan genieten niet enkel degenen met een gezinswoning van een belastingvoordeel, maar ook wie geen gezinswoning heeft, die verkocht of onteigend werd.

Om weeskinderen jonger dan 21 jaar niet in betalingsproblemen te brengen bij een erfenis, voorziet de regering in een belastingvrijstelling op de eerste schijf van 75.000 euro, of een belastingvermindering van 3.750 euro. In geval men wees zou worden, is er bovendien geen erfbelasting verschuldigd op de gezinswoning.

https://www.cdenv.be/wie-zijn-we/cdenv-als-politieke-partij/vlaams-parlement/actua/erfbelasting-wordt-moderner-en-sociaal-rechtvaardiger/

Nieuw erfrecht

 Sinds 1 september ging het nieuwe erfrecht van start. Met het nieuwe erfrecht wordt de regelgeving een pak moderner, eenvoudiger en rechtvaardiger.

Zo krijgen mensen meer inspraak over wie wat erft bij een overlijden, maar is er ook nog steeds oog voor familiale solidariteit. Om ruzies bij erfenissen in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden kan in een erfovereenkomst op voorhand, samen met de familie, ook veel meer vastgelegd worden over de erfenis. De nieuwe regels zorgen zo voor meer zekerheid bij de erflater en diegene die erft. Tot slot beantwoorden de nieuwe regels ook veel beter aan de huidige situaties. In heel wat nieuw samengestelde gezinnen konden de bestaande regels soms tot ogenschijnlijk oneerlijke situaties leiden. Het nieuwe erfrecht biedt daar nu een antwoord op. Lees verder binnenin.

https://www.cdenv.be/actua/wat-betekent-het-nieuwe-erfrecht-voor-u/

donderdag 8 maart 2018

Bewonersparkeren in heel Berchem?

De parkeerdruk in Berchem wordt, ook buiten de Ring, onhoudbaar.

Recent lanceerde CD&V Berchem deze analyse. De oorzaken:
• de Lage Emissie Zone
(auto’s die buiten de singel parkeren)
• het ‘tram parkeren’
• het Ziekenhuis Middelheim (mijden betalen)
• het tegenover het Station - parkeren (mijden betalen)
• het aan de Luchthaven parkeren (mijden betalen)
• het parkeren van de kantoorgebouwen,
• het parkeren aan ALM/Bluepoint (mijden betalen)

Buurtbewoners merken het in de straten: wagens staan lang op dezelfde plaats geparkeerd.
Ze ervaren dit terecht, als erg storend.

Het CD&V voorstel: in heel Berchem bewonersparkeren invoeren.Het gaat over de zones Pulhof, Groenenhoek, tussen de twee spoorwegen, kortom overal in Berchem.

Na vele reacties, evolueerde het voorstel naar: “Blauwe zone, dus 2 uur gratis
parkeren met de schijf, buiten de ring. Wanneer?Tijdens weekdagen, van 9 tot 17u (max 2 u parkeren voor niet bewoners).”

Wat denk jij? Laat het weten! Mail me: edwindecleyn@hotmail.com


MyFin Website

Tip: log eens in op de belastingswebsite. Surf gewoon naar: http://www.myminfin.be/
en houd uw identiteitskaart en kaartlezer klaar (en uw code). Op de website vind

je tegenwoordig heel wat informatie:
• de toegang tot uw elektronische belastingaangifte (Tax-on-web)
• een overzicht van uw eerdere belastingaangiften en aanslagbiljetten
• een overzicht van uw schulden aan en de terugbetalingen door de
administratie (personenbelasting, verkeersbelasting …)
• de mogelijkheid om online een afbetalingsplan voor schulden die u
terugvindt op uw fiscale balans in te dienen
• de mogelijkheid om, bij een betwisting van een belastingaanslag of een
btw-bedrag, via het onlineformulier een bezwaar of verzoekschrift in te
dienen en de status van dat dossier op te volgen
• een overzicht van uw kadastrale gegevens en uw huurcontracten (!)
• een overzicht van uw slapende tegoeden (!)
• de mogelijkheid om na te gaan of kredietinstellingen de administratie op
de hoogte brachten van uw schulden (in dat geval riskeert u uw terugbetaling
van de personenbelasting niet of niet volledig te ontvangen)
de gegevens van uw bevoegd belastingkantoor...

https://financien.belgium.be/nl/E-services/My_MinfinEigenaarsbond

Naast verhuurbijstand, specialiseert de eigenaarsbond zich specifiek in Mede
Eigendom, dus appartementsgebouwen.

Ze begeleiden de syndicus, helpen bij statuten aanpassingen van de RvM
(Raad van Mede-eigendom, alle eigenaars van een appartementsgebouw), volgen
incasso’s op en ondersteunen de RvM in hun controle functie van het gebouw.
Ze geven zowel algemene info als specifieke ondersteuning in moeilijke dossiers.
Ook een individuele mede-eigenaar wordt begeleid bij probleem met syndicus of
andere mede-eigenaar, ook voor nazicht individuele afrekeningen of begeleiding
bij een procedure bij de vrederechter, enz.

Opgelet:vergeet je geen lid te maken van de eigenaarsbond om op hen te kunnen rekenen.

https://www.eigenaarsbond.be

Ongewenst drukwerk

Gooit u gratis huis-aan-huis krantjes en folders ook rechtstreeks in de papiermand? Wilt u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer ontvangen? Kleef dan een sticker op uw brievenbus. U kunt deze sticker aanvragen onderstaande link. Krijgt u toch nog ongeadresseerd drukwerk in uw brievenbus? U vindt op de website ook een klachtenformulier.

Opgelet: op sticker staat: ‘wel informatiebladen aub’, als informatieblad belandt de appartementsgazet ook in de brievenbussen waar deze sticker hangt.

https://www.antwerpen.be/nl/info/535a6723aaa8a750618b4665/sticker-geen-ongeadresseerd-reclamedrukwerk

Valt uw kat de planten aan?

Katten houden helemaal niet van pepermunt, eucalyptus, lavendel…

Maak een spray, die je op de bladeren en in de aarde van de planten kan spuiten. Zo zal je je viervoeter weghouden. Kies wel een geur waar je zelf mee kunt leven .

• Gebruik een trechter om het flesje met water te vullen.
• Doe een vijftiental druppeltjes essentiële olie in het flesje.
• Wees zeker niet zuinig! Schud goed en besprenkel royaal alle planten die je graag wilt behoeden van een kattenaanval!

https://www.demorgen.be/lifestyle/zo-zorg-je-ervoor-dat-de-kat-je-planten-met-rust-laat-b34b0ad5/

maandag 19 februari 2018

Hoe zat dat ook alweer? De algemene vergadering van uw gebouw

De algemene vergadering is het orgaan dat alle belangrijke beslissingen neemt: Hoe worden de kosten laag gehouden? Welke werken worden uitgevoerd er aan de gemeenschappelijke ruimtes? Hoe worden deze ruimtes onderhouden? Hoe wordt het appartementsblok beveiligd?

De vergadering wordt geleid door één van de mede-eigenaars. Elke mede-eigenaar kan alleen of samen een verzoek richten naar de syndicus om een punt op de agenda te zetten. Dit moet wel binnen een bepaalde termijn gebeuren.   Een huurder kan dan ook agendapunten voorstellen.

Meer dan de helft van de mede-eigenaars moet aanwezig zijn, om besluiten te kunnen nemen, en minstens de helft van de aandelen. Indien 3/4de van de aandelen vertegenwoordigd zijn, hoeft zelfs niet de helft van de mede-eigenaars aanwezig te zijn.

Sommige beslissingen kunnen eenvoudig met een meerderheid van de stemmen genomen worden (50% + 1), maar andere beslissingen zullen slechts genomen kunnen worden met een gekwalificeerde meerderheid (bijvoorbeeld wijziging van de statuten of werken in gemeenschappelijke ruimten) of zelfs met een éénparigheid van de stemmen (bijvoorbeeld wanneer de aandelen anders zullen worden verdeeld, wanneer bepaalde delen worden verkocht of gekocht…)
Van de algemene vergadering wordt telkens een verslag opgesteld, dat in principe binnen de maand na de vergadering naar alle mede-eigenaars gestuurd wordt.

https://www.notaris.be/verkopen-kopen-huren-lenen/appartementsrecht/ belangrijkste-organen/de-algemene-vergadering

Kris Peeters (CD&V): plafonneert dossierkosten

Voor aanvragen hypothecair krediet mogen banken nog maximaal 500 euro dossierkosten aanrekenen.Voor een overbruggingslening zonder hypotheek maximum 300 euro. Voor een herfinanciering bij dezelfde bank nog hoogstens de helft van deze kosten.

Kosten voor het lichten van opties mogen slechts 50 euro bedragen.

https://www.spaargids.be/sparen/algemeen-nieuws-lenen/ maximale-dossierkosten-voor-woonlening-in-het-staatsblad-gepubliceerd.html

Expeditie naar gemeente Berchem


Het district Berchem stuurde de kleine expeditie op pad, en liet hen op zoek gaan naar getuigen van het Berchem van voor de fusie met de stad Antwerpen. Ze interviewden twaalf Berchemnaars ‘op leeftijd’ en sprak met hen over het Berchem uit hun tijd. De interviews werden samengebracht in een naslagwerk zodat deze historische kennis niet verloren gaat. Geen toegang tot internet, maar graag een versie op papier? Schrijf of bel me – zie laatste pagina.

www.berchem.be -  Rechtstreekse link: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/ detail/de-driekoningenstraat-was-de-meir-van-berchem

Stap-op-stap-af-bus succes

Sinds eind mei 2017 rijdt er op de marktvoormiddag (dinsdag) van 10 tot 14u een busje langs de appartementsgebouwen van de Roest d’Alkemadelaan en Fruithoflaan, om mensen naar de markt, winkel of het dienstencentrum te brengen. Een succes.

Voor 2 euro heb je een maandabonnenment. Dienstencentrum De Veldekens.
Voor meer info kan u bellen naar het dienstencentrum, tel: 03 334 46 11.

Ook voor Groenenhoek bereidt Berchem een soortgelijk buurtbusje voor, opnieuw met het Zorgbedrijf als partner.