vrijdag 25 juli 2014

Ga gerust op verlof

Ga gerust op verlof

U vertrekt binnenkort op vakantie en laat uw woning niet graag onbewaakt achter? Geen probleem: Politie Antwerpen is altijd thuis. En altijd van dienst. Vraag bij de Antwerpse politie afwezigheidstoezicht aan voor uw huis of appartement. Bel de Blauwe Lijn (0800 123 12) of vul het online aanvraagformulier in.


Politietoezicht is bedoeld voor iedereen die een tijdje weg van huis is door vakantie, werk of een ziekenhuisverblijf. Een lang weekend in de Ardennen, een week naar de zon, een driedaags congres in Londen? Vraag politietoezicht aan: zo kunt u zorgeloos vertrekken.

Terwijl u weg bent, komt de politie langs uw huis of appartement. Ze gaan na of alle deuren en ramen nog goed afgesloten zijn. Merken ze iets ongewoons op, dan gaan ze binnen kijken of er iets aan de hand is. Ze verwittigen ook onmiddellijk de contactpersoon die u opgaf bij uw aanvraag.

Politie Antwerpen streeft ernaar om minstens drie keer per week uw woning te controleren. Bij appartementen die enkel toegankelijk zijn via een centrale hal komen ze minstens twee keer per week langs.
Doe uw aanvraag op tijd, bij voorkeur minstens een week voordat u vertrekt.

Afwezigheidstoezicht door de politie is helemaal gratis.

http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/19/589.Y29udGV4dD04MDMzOTIy.html

Een reglement van inwendige orde

Juridische informatie
Een reglement van inwendige orde

Het gebruik van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en het leven binnen de gemeenschap, vragen om enkele duidelijke afspraken en regels opdat het wooncomfort van iedere bewoner gerespecteerd zou worden. Naast de juridische regels, die neergelegd zijn in de statuten, het reglement van mede-eigendom, kan door de vereniging van mede-eigenaars een reglement van orde worden opgesteld dat leefregels oplegt over het gebruik van de gemeenschappelijke- en privé gedeelten van een appartementsgebouw.

Het opstellen van een reglement van orde kan beslist worden met een éénvoudige meerderheid (50%+1) en door middel van een onderhandse akte. Het reglement moet dan ook niet in een authentieke akte gegoten worden waardoor de tussenkomst van een notaris niet noodzakelijk is. Het reglement is tegenstelbaar aan alle bewoners en alle huidige en toekomstige eigenaars, op voorwaarde dat zij hiervan in kennis gesteld zijn bij aankoop van het kavel of bij ondertekenen van het huurcontract of achteraf via een aangetekende
brief van de syndicus.

Van de syndicus wordt verwacht, meestal opgenomen in de statuten, dat hij erop toeziet dat het reglement toegepast en nageleefd wordt maar hier wringt het schoentje. In voorkomend geval dient de syndicus, de eigenaars of bewoners die de voorschriften niet respecteren, aan te spreken. Hij doet dit het best mondeling
omdat in veel gevallen de betrokkene zich hiervan niet bewust is of de leefregels niet kent. Als dit gesprek of telefoontje geen resultaat oplevert, dan kan de syndicus de betrokken persoon aanschrijven, in eerste instantie met een gewone brief en wanneer de eerste waarschuwing niet werkt met een aangetekende ingebrekestelling.

Blijven de problemen aanhouden, dan zijn drastische maatregelen noodzakelijk. Een eerste optie is het opleggen van een door de algemene vergadering goedgekeurde privaatrechtelijke boete. Dit is een financiële sanctie die ten laste gelegd wordt van de eigenaar van het betrokken pand. Deze boete behoort nauwkeurig,
vooraf en forfaitair bepaald te zijn en er moet een zekere preventieve werking vanuit gaan.

Een tweede optie is de betrokkene oproepen in verzoening voor de Vrederechter en een laatste optie is met een mandaat van de vergadering een veroordeling te vorderen met dwangsom. Daarnaast staat de individuele benadeelde eigenaar ook vrij om zelf op te treden tegen een bewoner die de bepalingen naast zich neerlegt in overeenstemming met artikel 577-9 § 1 van het BW (burenhinder).

http://www.quimmo.be/nl/blog/syndicus-reglement-inwendige-orde-naleven-0033

Fietstaxi – boodschappendienst vzw ANA

Nieuw initiatief in Berchem
Fietstaxi – boodschappendienst vzw ANA

Iedereen kan bellen naar ANA om een rit vast te leggen, op het nummer 0489 34 61 50. Voor 3,5 euro brengt de fietstaxi je tot 6 km ver, een rit duurt maximaal anderhalf uur. De medewerker van ANA gaat met je mee winkelen en neemt zonder probleem je rollator mee. Er is voldoende plaats voor de boodschappen, en ja, ook een bak bier kan mee. Babbel & glimlach zijn in de service inbegrepen!

Dit project kreeg steun van het district Berchem en de provincie Antwerpen. Boodschappendiensten, zeker seniorenboodschappendiensten bestaan op vele plaatsen. Maar dit invullen vanuit arbeidszorg, en koppelen aan riksja’s, dat is origineel en innovatief. Waarom sprong Berchem meteen mee op de riksja? Vanwege enkele win – win’s: door dit project kan je langer thuis blijven wonen, en uiteraard kom je dankzij dit project meer buiten, neem je deel aan de samenleving. Daarenboven zet sinds vorig jaar Berchem ook uitdrukkelijk in op armoedebestrijding: een win – win. Enerzijds wordt via arbeidszorg iemand een stap dichter bij werk gebracht, anderzijds werken we aan de contactarmoede van de senior-klant.

Samengevat: win-win-win-win-win (vijfvoudige winst): voor de senior, de lokale middenstand, de arbeidszorg-medewerker, uitbreiding voor vzw ANA & een mogelijke auto minder, winst voor het milieu.

http://www.2tact.be/

Sociale verhuurdienst elektrische fietsen

Nieuw initiatief in Berchem

Sociale verhuurdienst elektrische fietsen

Sinds 8 mei 2014, verhuurt ’t Fietsateljee vzw elektrische fietsen. Berchemse seniorenverenigingen krijgen voorrang. Zij betalen 50 euro per week per fiets. Voor particulieren is de kostprijs 15 euro per dag en 35 euro voor 3 dagen. Bij een huur van meerdere dagen wordt er een lader meegeleverd. Er wordt een waarborg gevraagd.

De fietsen werden betaald door het district Berchem. Berchemse senioren kunnen zo proeven van hoe het is om te rijden met een elektrische fiets ,arbeidszorgmedewerkers hebben dankzij dit project wat extra werk, en we helpen meer mensen de fiets op. Een win-win–win.


Reserveren: 03/227.11.63 – fietsateljee@yucom.be - www.fietsateljee.be – Willem Van Laerstraat 14, Berchem

www.fietsateljee.be

Bestonden ooit Babykooien?

Veiligheid vroeger en nu

Bestonden ooit Babykooien?

Onvoorstelbaar maar waar, in de jaren 30 van de vorige eeuw werden er babykooien
verkocht… vanuit het goede idee: als je geen tuin of terras hebt, kan je zo toch je baby toch buiten laten spelen.

Vastgemaakt in een raam, hing de babykooi uit het gebouw, in het zonlicht en de frisse buitenlucht. Het design kwam van de Amerikaans Emma Read, die in 1922 het patenteerde. Het patent vermeldt uitdrukkelijk dat de babykooi toelaat om de plaats om kinderen te laten slapen kon verdubbelen, en dat er gordijnen werden bijgevoegd die afneembaar waren. “Het is algemeen geweten er vele grote probleem zijn
bij het laten opgroeien en goed huisvesten van baby’s en kleine kinderen in druk bewoonde behuizing, vanuit het standpunt van de gezondheid. Gelet op deze feiten, is het de bedoeling van deze uitvinding om
een artikel te laten fabriceren voor baby’s en kleine kinderen dat kan worden opgehangen aan de buitenkant van een gebouw door een open raam, waarin de baby of het jonge kind kan worden geplaatst.” Lezen
we in het patent zelf, dat op 13 maart 1923 inderdaad werd toegekend.

Er werd ook een dakje voorzien bovenop de kooi, met als voordeel dat het de baby zou beschermen tegen sneeuw en regen, en als extra dat het de baby erboven zou beschermen mocht hij uit zijn kooi vallen… Geef toe, we zijn erop vooruit gegaan.

http://northernstar-online.com/true-or-false-baby-cages-hung-from-apartment-windows/