zondag 28 december 2014

Decembermaand, klusmaand?

Decembermaand, klusmaand?

Vanaf 2015 betaalt u voor steenpuin en grofvuil. Stad Antwerpen volgt hiermee het materialendecreet van de Vlaamse Overheid. Wat verandert in het containerpark? Het personeel zal u vragen welk afval u bij heeft. Voor steenpuin en grofvuil berekent het personeel de kostprijs. Nadien ontvangt u een ticket en laat u alle fracties in de juiste containers achter. Na uw bezoek betaalt u het bedrag van uw ticket aan de uitrit van het
containerpark.

Wie dus goed sorteert en weinig vuil binnenbrengt, betaalt minder. Wat kost u dit in het containerpark? Steenpuin kost 37,5 euro per kubieke meter. Grofvuil kost 20 euro per kubieke meter. U betaalt minstens voor een halve kubieke meter. Grofvuil is het huishoudelijk afval dat u niet in een restafvalzak of afvalcontainer stopt zoals huisraad, meubels,
en vloerbekleding. Steenpuin is afval zoals aardewerk, porselein, bakstenen, keramieken plantenpotten.

Alle andere fracties blijven gratis in het containerpak: groente-, fruit- en tuinafval, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, papier, karton, glas, TL- en spaarlampen, olie, verf, chemische producten, batterijen, naalden, elektronica, snoeihout,
banden, metaal en hout.

Hoeveel betaalt u voor een ophaling aan huis? De ophaling van brandbaar grofvuil kost dan 30 cent per kilo, er wordt minstens 10 kilo aangerekend. Dit is meer dan in het containerpark. Steenpuin wordt niet aan huis opgehaald. Een weegmachine aan de vuilniswagen
weegt de hoeveelheid.

1914… Grooten Oorlog, Klein Berchem

1914… Grooten Oorlog, Klein Berchem
Ook in ons district herdenken we uiteraard de start van de “Grooten Oorlog”. De blikvanger is de openluchtexpositie ‘Grooten Oorlog, Klein Berchem’, die nog loopt tot 27 januari. Met als startpunt de hoek Diksmuidelaan en Zillebekelaan, gidsen grote borden je door het dagelijkse leven van Berchem tijdens wereldoorlog 1, in de straten wiens namen verwijzen naar de frontgemeenten.

Ook bij de Heemkundige Kring loopt momenteel een Foto-Expo Bombardement 1914.
Er is ook de kerststallententoonstelling ‘Kerst in Oorlogstijd’, van het kerststallen-comité. Deze loopt in de Sint Willibrorduskerk, van 21 december tot 4 januari, van 13 tot 17u, iedereen is welkom.

CityHome

CityHome

Veel meubelen hebben in een klein appartement is niet handig en zorgt vaak voor plaatsgebrek. Tenzij je verschillende meubelen kan bundelen in één compact geheel en kan gebruiken naar gelang van wat je nodig hebt.

CityHome is een grote witte blok waarin verschillende meubelen erborgen zijn: een bed, een tafel, een bureau, keukentoestellen, een kast, … alles wat je nodig hebt in een appartementje zit er in. Afhankelijk van wat je nodig hebt, schuif je dat deel uit de blok.
Ook heel handig om te verhuizen!

Daalt uw huur?

Daalt uw huur?

We hebben momenteel een bijzonder lage inflatie. Mochten we tot een deflatie komen (het dalen van prijzen ipv stijgen), daalt wellicht ook uw huur. Momenteel stijgt ze amper.
Een voorbeeldje? Wie zijn huurcontract aanging en tekende in oktober 2013, betaalt voor elke 100 euro huur een jaar later slechts 100,02 euro. De lage index, u doet er uw voordeel mee.

Oudjaar/nieuwjaarsactiviteiten district Berchem

2015: op uw gezondheid!
Oudjaar/nieuwjaarsactiviteiten district Berchem

De seniorenraad organiseert zoals elk jaar een kerstnamiddag in de Verrezen Heer, Berchemstadionstraat 8, maandag 22 december om 14.30u.
Op dinsdag 13 januari bent u welkom op een nieuwjaarsconcert gebracht door François Glorieux, in het cc van Berchem. Vergeet niet voor deze evenementen een ticket te boeken.
Op zondag 25 januari om 14u is er de nieuwjaarsdrink van het district, op het Ploegsteertplein
op Groenenhoek. Iedereen is van harte welkom!

In Berchem wordt geïnvesteerd in de buurten

In Berchem wordt geïnvesteerd in de buurten
We mochten zeer recent heel wat openen in Berchem: het dienstencentrum De Veldekens in de Frans Beckerstraat (Zorgbedrijf), het nieuwe buurtsecretariaat van Zewopa op het Binnenplein (tussen de twee spoorwegen) en de nieuwe aanleunwoningen van Moretus in de Lange Pastoorsstraat.
Daarnaast is er de bouw van de fietsersbrug plus het fietsparkeergebouw langs de kant van de Statiestraat aan het station en de eindelijk weer toegankelijke fietsersbrug van De Villegas naar het Brilschanspark.
Er zijn ook schoolinvesteringen: de uitbouw van de Schatkist aan de Ferdinand Coosemansstraat, de nieuwe gebouwen van de Ring aan de singel, de investeringen van het Hinkelpad op Groenenhoek. En er is de districtsondersteuning van de lift in het PC van groenenhoek en de nieuwe keuken in gemeenschapsruimte Verrezen Heer. Het is het duidelijk: de Berchemse buurten floreren.
Dezelfde buurten-nadruk vinden we in het seniorenbeleid, dat met ‘buurtcultuur’ optredens verzorgt in dienstencentra en woonzorgcentra. Zo bent u op dinsdag 12 februari om 14.30u welkom in St Jozef, Grote steenweg voor een ode aan Wannes Van de Velde.

De wet Partyka

Hypothecair krediet

De wet Partyka

Wanneer je een hypothecair krediet afsluit, kan je een schuldsaldoverzekering nemen. Die betaalt je krediet af als je overlijdt vóór je lening volledig is afbetaald. Chronisch zieken en kankerpatiënten hebben vaak problemen om een schuldsaldoverzekering te krijgen. Vaak worden ze geweigerd door de verzekeraar, of betalen ze heel hoge “bijpremies”. In 2010 werd een wetsvoorstel van CD&V’ster Katrien Partyka goedgekeurd om schuldsaldoverzekeringen toegankelijker te maken.
Verzekeraars moeten duidelijk informeren over de schuldsaldoverzekering en samenstelling van de premie. Jammer genoeg is er geen absoluut recht op verzekering, uitzonderlijke gevallen blijven onverzekerbaar. Maar consumenten met verhoogd gezondheidsrisico hebben wel recht op een verzekering van max. 200 000 euro (50% als het krediet door 2 mensen wordt onderschreven). Het toestaan van die verzekering en de financiering gebeurt door een bureau beheerd door consumenten, patiënten en verzekeraars. Het geheel wordt geregeld geëvalueerd en aangepast aan de evolutie van de medische wetenschap.
De schuldsaldoverzekeringen worden zo écht toegankelijk vanaf 1 januari 2015.

Goed nieuws voor ongeveer 15000 gezinnen.

vrijdag 25 juli 2014

Ga gerust op verlof

Ga gerust op verlof

U vertrekt binnenkort op vakantie en laat uw woning niet graag onbewaakt achter? Geen probleem: Politie Antwerpen is altijd thuis. En altijd van dienst. Vraag bij de Antwerpse politie afwezigheidstoezicht aan voor uw huis of appartement. Bel de Blauwe Lijn (0800 123 12) of vul het online aanvraagformulier in.


Politietoezicht is bedoeld voor iedereen die een tijdje weg van huis is door vakantie, werk of een ziekenhuisverblijf. Een lang weekend in de Ardennen, een week naar de zon, een driedaags congres in Londen? Vraag politietoezicht aan: zo kunt u zorgeloos vertrekken.

Terwijl u weg bent, komt de politie langs uw huis of appartement. Ze gaan na of alle deuren en ramen nog goed afgesloten zijn. Merken ze iets ongewoons op, dan gaan ze binnen kijken of er iets aan de hand is. Ze verwittigen ook onmiddellijk de contactpersoon die u opgaf bij uw aanvraag.

Politie Antwerpen streeft ernaar om minstens drie keer per week uw woning te controleren. Bij appartementen die enkel toegankelijk zijn via een centrale hal komen ze minstens twee keer per week langs.
Doe uw aanvraag op tijd, bij voorkeur minstens een week voordat u vertrekt.

Afwezigheidstoezicht door de politie is helemaal gratis.

http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/19/589.Y29udGV4dD04MDMzOTIy.html

Een reglement van inwendige orde

Juridische informatie
Een reglement van inwendige orde

Het gebruik van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en het leven binnen de gemeenschap, vragen om enkele duidelijke afspraken en regels opdat het wooncomfort van iedere bewoner gerespecteerd zou worden. Naast de juridische regels, die neergelegd zijn in de statuten, het reglement van mede-eigendom, kan door de vereniging van mede-eigenaars een reglement van orde worden opgesteld dat leefregels oplegt over het gebruik van de gemeenschappelijke- en privé gedeelten van een appartementsgebouw.

Het opstellen van een reglement van orde kan beslist worden met een éénvoudige meerderheid (50%+1) en door middel van een onderhandse akte. Het reglement moet dan ook niet in een authentieke akte gegoten worden waardoor de tussenkomst van een notaris niet noodzakelijk is. Het reglement is tegenstelbaar aan alle bewoners en alle huidige en toekomstige eigenaars, op voorwaarde dat zij hiervan in kennis gesteld zijn bij aankoop van het kavel of bij ondertekenen van het huurcontract of achteraf via een aangetekende
brief van de syndicus.

Van de syndicus wordt verwacht, meestal opgenomen in de statuten, dat hij erop toeziet dat het reglement toegepast en nageleefd wordt maar hier wringt het schoentje. In voorkomend geval dient de syndicus, de eigenaars of bewoners die de voorschriften niet respecteren, aan te spreken. Hij doet dit het best mondeling
omdat in veel gevallen de betrokkene zich hiervan niet bewust is of de leefregels niet kent. Als dit gesprek of telefoontje geen resultaat oplevert, dan kan de syndicus de betrokken persoon aanschrijven, in eerste instantie met een gewone brief en wanneer de eerste waarschuwing niet werkt met een aangetekende ingebrekestelling.

Blijven de problemen aanhouden, dan zijn drastische maatregelen noodzakelijk. Een eerste optie is het opleggen van een door de algemene vergadering goedgekeurde privaatrechtelijke boete. Dit is een financiële sanctie die ten laste gelegd wordt van de eigenaar van het betrokken pand. Deze boete behoort nauwkeurig,
vooraf en forfaitair bepaald te zijn en er moet een zekere preventieve werking vanuit gaan.

Een tweede optie is de betrokkene oproepen in verzoening voor de Vrederechter en een laatste optie is met een mandaat van de vergadering een veroordeling te vorderen met dwangsom. Daarnaast staat de individuele benadeelde eigenaar ook vrij om zelf op te treden tegen een bewoner die de bepalingen naast zich neerlegt in overeenstemming met artikel 577-9 § 1 van het BW (burenhinder).

http://www.quimmo.be/nl/blog/syndicus-reglement-inwendige-orde-naleven-0033

Fietstaxi – boodschappendienst vzw ANA

Nieuw initiatief in Berchem
Fietstaxi – boodschappendienst vzw ANA

Iedereen kan bellen naar ANA om een rit vast te leggen, op het nummer 0489 34 61 50. Voor 3,5 euro brengt de fietstaxi je tot 6 km ver, een rit duurt maximaal anderhalf uur. De medewerker van ANA gaat met je mee winkelen en neemt zonder probleem je rollator mee. Er is voldoende plaats voor de boodschappen, en ja, ook een bak bier kan mee. Babbel & glimlach zijn in de service inbegrepen!

Dit project kreeg steun van het district Berchem en de provincie Antwerpen. Boodschappendiensten, zeker seniorenboodschappendiensten bestaan op vele plaatsen. Maar dit invullen vanuit arbeidszorg, en koppelen aan riksja’s, dat is origineel en innovatief. Waarom sprong Berchem meteen mee op de riksja? Vanwege enkele win – win’s: door dit project kan je langer thuis blijven wonen, en uiteraard kom je dankzij dit project meer buiten, neem je deel aan de samenleving. Daarenboven zet sinds vorig jaar Berchem ook uitdrukkelijk in op armoedebestrijding: een win – win. Enerzijds wordt via arbeidszorg iemand een stap dichter bij werk gebracht, anderzijds werken we aan de contactarmoede van de senior-klant.

Samengevat: win-win-win-win-win (vijfvoudige winst): voor de senior, de lokale middenstand, de arbeidszorg-medewerker, uitbreiding voor vzw ANA & een mogelijke auto minder, winst voor het milieu.

http://www.2tact.be/

Sociale verhuurdienst elektrische fietsen

Nieuw initiatief in Berchem

Sociale verhuurdienst elektrische fietsen

Sinds 8 mei 2014, verhuurt ’t Fietsateljee vzw elektrische fietsen. Berchemse seniorenverenigingen krijgen voorrang. Zij betalen 50 euro per week per fiets. Voor particulieren is de kostprijs 15 euro per dag en 35 euro voor 3 dagen. Bij een huur van meerdere dagen wordt er een lader meegeleverd. Er wordt een waarborg gevraagd.

De fietsen werden betaald door het district Berchem. Berchemse senioren kunnen zo proeven van hoe het is om te rijden met een elektrische fiets ,arbeidszorgmedewerkers hebben dankzij dit project wat extra werk, en we helpen meer mensen de fiets op. Een win-win–win.


Reserveren: 03/227.11.63 – fietsateljee@yucom.be - www.fietsateljee.be – Willem Van Laerstraat 14, Berchem

www.fietsateljee.be

Bestonden ooit Babykooien?

Veiligheid vroeger en nu

Bestonden ooit Babykooien?

Onvoorstelbaar maar waar, in de jaren 30 van de vorige eeuw werden er babykooien
verkocht… vanuit het goede idee: als je geen tuin of terras hebt, kan je zo toch je baby toch buiten laten spelen.

Vastgemaakt in een raam, hing de babykooi uit het gebouw, in het zonlicht en de frisse buitenlucht. Het design kwam van de Amerikaans Emma Read, die in 1922 het patenteerde. Het patent vermeldt uitdrukkelijk dat de babykooi toelaat om de plaats om kinderen te laten slapen kon verdubbelen, en dat er gordijnen werden bijgevoegd die afneembaar waren. “Het is algemeen geweten er vele grote probleem zijn
bij het laten opgroeien en goed huisvesten van baby’s en kleine kinderen in druk bewoonde behuizing, vanuit het standpunt van de gezondheid. Gelet op deze feiten, is het de bedoeling van deze uitvinding om
een artikel te laten fabriceren voor baby’s en kleine kinderen dat kan worden opgehangen aan de buitenkant van een gebouw door een open raam, waarin de baby of het jonge kind kan worden geplaatst.” Lezen
we in het patent zelf, dat op 13 maart 1923 inderdaad werd toegekend.

Er werd ook een dakje voorzien bovenop de kooi, met als voordeel dat het de baby zou beschermen tegen sneeuw en regen, en als extra dat het de baby erboven zou beschermen mocht hij uit zijn kooi vallen… Geef toe, we zijn erop vooruit gegaan.

http://northernstar-online.com/true-or-false-baby-cages-hung-from-apartment-windows/

zondag 11 mei 2014

Papierophalingen stad Antwerpen

Stad Antwerpen haalt de fractie papier en karton afzonderlijk op. Bied je papier en karton netjes gesorteerd en correct aan elke week of om de twee weken (volgens woonplaats) aan de deur.
Let erop dat het papier en karton goed verpakt en samengebonden zijn: in een gesloten kartonnen doos, samengebonden met een touwtje of in een blauwe container van 140, 240, 770 of 1 100 liter. Op deze container moet geen sticker kleven. De container zelf koop je in de privéhandel. Te weinig mensen weten dat je papier ook zo kosteloos mag aanbieden. Zorg er telkens voor dat het aangeboden papier niet kan wegwaaien

Wanneer zet je papier en karton op de stoep? Dat lees je in de ….. afvalkalender.
Op sommige plaatsen in de stad kan je papier en karton zelf wegbrengen: sorteerstraatjes, brengcontainers bij appartementsgebouwen of containerparken.

Alle info vind je op onderstaande link.
http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/1/871.Y29udGV4dD04MDMzOTEw.html

Kleine woning, klein leven?


Gemiddeld gezien moeten appartementsbewoners het steeds vaker stellen met minder oppervlakte. Maar laat dat geen reden zijn om het niet gezellig en knus te maken! Met volgende kleine, handige tips en truukjes kan je elk plekje in je appartement optimaal benutten, en het ruimtegevoel behouden.

Een nieuw boek, cd of dvd gekocht? Gooi dan meteen een oud exemplaar weg. Zo zorg je ervoor dat je kast niet uitpuilt en misschien doe je er nog iemand een plezier mee. Maak misschien meteen gebruik van de gelegenheid om in de inkomhal van je appartementsgebouw een ruil- of geefkast te installeren.
Zorg voor leven. Kamerplanten bestaan in alle vormen en formaten en ze zorgen ineens voor meer kleur en groen in je appartement.

Heb je ergens een kale muur en mis je een inspirerend uitzicht? Met posters maak je van je kamer in een handomdraai a room with a view. Kies je favoriete landschap of lievelingsfoto, maak er een poster van en je krijgt onmiddellijk een licht en luchtig gevoel. Je kan je poster zelfs aanpassen aan de seizoenen. Ook spiegels zijn geschikt om meer licht te brengen.

Denk ook verticaal. Spullen die je niet vaak nodig hebt kan je beter in hoge kasten opbergen. Zo benut je die ruimte ook en heb je meer ruimte vrij in lagere kasten. En nu we toch over meubels bezig zijn: kies voor meubels met wieltjes. Ideaal om snel en gemakkelijk je interieur te herschikken.

En dan nog een laatste tip: kies voor een beperkt kleurenpallet. Veel verschillende kleuren in bv. het behang, de gordijnen en de meubels geven een drukke en zelfs rommelige indruk. Meer tips op deze websites.

http://www.immoweb.be/nl/woning-te-bouwen-bouwen-renoveren/artikel/vergroot-je-leefruimte-met-deze-tips.htm?mycurrent_section=build&artid=4351&xbc2=batibouw,batibouw

Wat zijn de wettelijke bepalingen omtrent evacuatie in appartementsgebouwen?


Voorbeeldje
Stel: de bewoners van een groot flatgebouw dat uit vier verdiepingen bestaat, moeten naar de vierde verdieping om te evacueren. Daar staat in een hoek een ladder die ze onder een vensterdak moeten plaatsen. Vervolgens moeten ze op die ladder en hopen dat het dakvenster opengaat. Zo zouden ze moeten kunnen ontsnappen aan de brand. De bewoners vragen zich af of dit allemaal wel wettelijk in orde is en maken zich
zorgen dat, als er brand uitbreekt, zij niet zullen kunnen ontsnappen.

Wat zegt de wet?
De recente wetgeving (basisnormen) is vanaf 1994 van kracht. Voor oudere gebouwen is er dus geen strikte wetgeving. Er moet wel opnieuw gekeken worden naar de oorspronkelijke bouwvergunning: hierin zijn mogelijk enkele brandvoorzorgsmaatregelen opgelegd. Algemeen kan gesteld worden dat elk appartement ook toegang moet geven tot een trap waarmee het gelijkvloers kan worden bereikt. In geval van rookontwikkeling zou het niet logisch zijn om met een ladder naar het hoogste punt te willen te vluchten. Hier is het risico op verstikking het grootst.Met een trap vluchten naar het evacuatieniveau moet de eerste optie zijn. Als dit niet meer mogelijk is, is het afdichten met natte doeken van de kier onder de deur en vervolgens naar een raam aan de straatzijde gaan een mogelijk alternatief.

Kortom: voor gebouwen, gebouwd voor 1994 is er geen strikte wetgeving. Al moet de oorspronkelijke bouwvergunning wel gerespecteerd worden.

http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Sociale_zaken/SZ_Woon/Veelgestelde%20vragen%20aan%20de%20preventiedienst.pdf

Nieuwe munteenheid: de Buur (ß)


Posthof lanceert met Buurtijd een ruilsysteem waardoor mensen uit Berchem beroep op elkaar kunnen doen. Ook jij kan meedoen!

Als je je een uur inzet voor Buurtijd, ontvang je 1 ‘Buur‘ (ß).
Met ß kun je iemand anders vragen jou te helpen.
Je kan je ß ook gebruiken om deel te nemen aan groepsactiviteiten zoals een naaiatelier, workshops, een brunch,…

Buurtijd wordt ook gebruikt door organisaties.

Door mee te doen draag je bij aan een sociale buurt. Een buurt waarin je de buurtbewoners en organisaties kent, helpt en ontmoet. Buurtijd nodigt bewoners uit elkaar te leren kennen, elkaar te helpen en te ondersteunen.

De buurt wordt zo leefbaarder.

Buurtijd biedt mensen een steuntje in de rug om te werken aan hun sociaal netwerk, het versterken van vaardigheden en het vergroten van hun eigenwaarde.

Meer weten?
Posthof, Patriottenstraat 62 – 2600 Berchem. tel. 0483 42 83 83 – info@buurtijd.be
http://www.buurtijd.be/

zondag 6 april 2014

Wat doen met verkeerd aangekomen poststukken?

Gelet op het feit dat in een gemiddelde grote blok evenveel gezinnen wonen als in een ganse straat,
zijn er uiteraard heel wat verhuizen. Alle appartementsbewoners kennen dan ook het fenomeen van post voor vroegere bewoners of voor totaal onbekenden. Navraag bij de post bracht raad.

De procedure is eenvoudig: doorstreep op de enveloppe de naam van de persoon, en noteer op de enveloppe: "woont niet meer op dit adres" of "onbekend" al naar gelang het geval. Steek de enveloppe in een rode postbus. De post bezorgt het stuk dan terug aan de verzender, die moet uiteraard zijn bestand aanpassen.


 
www.bpost.be - klantendienst 022/012345

Nieuw: Bescheiden wonen

Nieuw: Bescheiden wonen


Jonge starters op de woningmarkt hebben het moeilijk. Ze verdienen vaak te veel voor een sociale woning, maar niet genoeg om op de private markt een kwaliteitsvolle woning te huren, laat staan een woning te kopen of te bouwen.

Daarom zullen de sociale huisvestingsmaatschappijen nu inzetten op de realisatie van een bescheiden woonaanbod. De komende tien jaar worden er 6.000 bescheiden woningen gerealiseerd. Het gaat kavels van ten hoogste 500 m² .

Op 18 oktober besliste de Vlaamse regering wie deze bescheiden woningen kan huren. De inkomensgrenzen liggen uiteraard hoger dan voor de klassieke sociale verhuur.


http://www.dirkdekort.be/nl/interview-bescheiden-wonen-het-verbeterd-vlaams-woonbeleid

Website voor vastgoed van de stad Antwerpen.

Nuttig voor verkopers & zoekers

Website voor vastgoed van de stad Antwerpen.


De stad Antwerpen heeft een eigen immodatabank . Deze is gratis en geeft je de mogelijkheid om binnen de negen districten van Antwerpen naar een vastgoed te zoeken en om je eigendommen via internet aan te bieden.

Alle vormen van vastgoed worden opgenomen. Zowel te koop als te huur!

De huidige en toekomstige investeerders, ondernemers, makelaars,

projectontwikkelaars en notarissen kunnen van deze dienstverlening gebruik maken.

Doel van de website is om op een snelle, eenvoudige en overzichtelijke manier alle beschikbare vastgoed aan te bieden en hierdoor ondernemen en investeren in Antwerpen te ondersteunen en stimuleren.

De gegevens worden ons meegedeeld door de eigenaars of tussenpersonen. De stad Antwerpen geeft ze te goeder trouw door. Ook de prijzen worden op de site opgenomen.


http://immodatabank.antwerpen.be/

Het eerste appartementsgebouwAppartementen geschiedenis
Het eerste appartementsgebouw


Al in 1830 werden er gebouwen met meerdere woningen gebouwd, maar ze werden niet als echte appartementsgebouwen beschouwd, omdat ze geen eigen toiletten hadden.
 

In 1869-1870 werd het eerste echte appartementsgebouw gebouwd, de "Stuyvesant", in New York.
http://www.nyhistory.org/community/first-apartment-building

Ideaal voor de wintermoraal

Kamerplanten

Ideaal voor de wintermoraal


In de donkere maanden van het jaar kan het geen kwaad om wat kleur in huis te halen.

De Amaryllis is een ideale kandidaat: prachtige, grote, groenblijvende bladeren van wel 10 tot 60 centimeter lang, plus een of meerdere grote, helder gekleurde
bloemen. De bloemen zijn verkrijgbaar in diverse kleurschakeringen: rood, roze, wit,
oranje, geel, groen, maar er zijn ook exemplaren met gekleurde strepen en randen. Keuze genoeg dus om je door de wintermaanden te helpen!

Het bijzondere van de Amaryllis is dat ze groeit uit een bol, net als andere leden van de Narcisfamilie. Oorspronkelijk stamt ze uit Mexico en de Caraïben, maar ze past zich zonder probleem aan onze huiskamers.

Daar doet ze het prima in een pot met aarde,  waar de bol voor een derde bovenuit steekt.- Plaats: Zet op een lichte plaats.- Water: Af en toe wat water en de Amaryllis verrast je met stralend groene bladeren én friskleurige bloemen.


http://www.groenvanbijons.be/amaryllis_2