dinsdag 25 september 2018

Stem appartement

CD&V Berchem voorziet in zijn programma een apart stuk over wonen in appartementen. Geen wonder. Veel van onze kandidaten wonen immers in een appartement. Met uw steun kan de appartementsblik in de districtsraad verzekerd blijven.

Meer weten? www.edwindecleyn.be

Bewonersparkeren in Berchem


De voorbereidingen starten op 1/1, en vanaf 1/4/2018 is het definitief: bewoners parkeren in heel Berchem buiten de ring. Ten zuiden van de Grotesteenweg (omgeving Strijdhoflaan, Koninklijke steenweg tem het Middelheim) wordt het een blauwe zone, maximum 2u parkeren voor niet bewoners.

Boven de Grote Steenweg (oa heel groenenhoek, Fruithoflaan, de Roest d’Alkemadelaan) wordt betalend parkeren ingevoerd, maar de eerste 2 u zij gratis. Zo pakken we het langparkeren aan.

Vervolg nieuw erfrecht

Het principe dat u niet verplicht bent zelf uw erfenis te plannen blijft overeind. Als u niets regelt via een testament of schenking, dan zal uw nalatenschap verdeeld worden volgens de wettelijke regels. Maar wie zich daar niet in kan vinden, heeft na september 2018 meer vrijheid om zijn erfenis ‘op maat van de eigen situatie’ te plannen. De meest besproken nieuwigheid voor ouders: altijd de helft voor uw kinderen. Ouders kunnen met een ‘familiepact’ een allesomvattende deal over hun erfenis sluiten met hun gezin.

De mogelijkheden in een familiepact zijn vrijwel oneindig. Nieuw samengestelde gezinnen kunnen regelen dat de stiefkinderen evenveel erven als de kinderen. Er kan worden afgesproken dat de erfenis een generatie overslaat en rechtstreeks naar de kleinkinderen gaat. De notaris krijgt een cruciale rol in dat proces. Hij moet het akkoord in een authentieke akte gieten. Flexibele invulling van erfenissprong: dus kan een deel van het geërfde goed binnen het jaar fiscaal kosteloos doorgegeven worden. Concreet betekent dit dat de kinderen van de erflater iets kunnen opzij zetten voor hun eigen oude dag, en de kleinkinderen tegelijk een duwtje in de rug krijgen. Het hoogste tarief was 65 procent, vooral voor alleenstaanden, maar ook voor broers en zussen was dit het hoogste tarief. Er komt voor de zijlijnen een lager tarief van 25% voor de eerste schijf van 35.000€, én het maximumtarief daalt.

Sinds 2007 werd de nettowaarde van de gezinswoning vrijgesteld van successierechten voor de langstlevende partner om te vermijden dat de woning verkocht zou moeten worden om de erfbelasting op het aandeel van de eerst overleden partner te kunnen betalen. Daarmee wilde Vlaanderen de woonzekerheid, één van de doelstellingen in haar woonbeleid, bevorderen. Het gebeurt echter dat oudere mensen hun grote gezinswoning verkopen en verhuizen naar een kleinere woning die meer aangepast is aan hun noden en/of beperkingen. In dat geval wordt de verkoopprijs van de woning tot het actief van de nalatenschap gerekend. De langstlevende partner betaalt dan erfbelasting op het verkoopbedrag van het huis, terwijl die waarde onbelast zou zijn gebleven indien de woning niet verkocht werd. past de Vlaamse Regering nu een mouw aan deze onlogische situatie. Voortaan genieten niet enkel degenen met een gezinswoning van een belastingvoordeel, maar ook wie geen gezinswoning heeft, die verkocht of onteigend werd.

Om weeskinderen jonger dan 21 jaar niet in betalingsproblemen te brengen bij een erfenis, voorziet de regering in een belastingvrijstelling op de eerste schijf van 75.000 euro, of een belastingvermindering van 3.750 euro. In geval men wees zou worden, is er bovendien geen erfbelasting verschuldigd op de gezinswoning.

https://www.cdenv.be/wie-zijn-we/cdenv-als-politieke-partij/vlaams-parlement/actua/erfbelasting-wordt-moderner-en-sociaal-rechtvaardiger/

Nieuw erfrecht

 Sinds 1 september ging het nieuwe erfrecht van start. Met het nieuwe erfrecht wordt de regelgeving een pak moderner, eenvoudiger en rechtvaardiger.

Zo krijgen mensen meer inspraak over wie wat erft bij een overlijden, maar is er ook nog steeds oog voor familiale solidariteit. Om ruzies bij erfenissen in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden kan in een erfovereenkomst op voorhand, samen met de familie, ook veel meer vastgelegd worden over de erfenis. De nieuwe regels zorgen zo voor meer zekerheid bij de erflater en diegene die erft. Tot slot beantwoorden de nieuwe regels ook veel beter aan de huidige situaties. In heel wat nieuw samengestelde gezinnen konden de bestaande regels soms tot ogenschijnlijk oneerlijke situaties leiden. Het nieuwe erfrecht biedt daar nu een antwoord op. Lees verder binnenin.

https://www.cdenv.be/actua/wat-betekent-het-nieuwe-erfrecht-voor-u/