dinsdag 25 september 2018

Vervolg nieuw erfrecht

Het principe dat u niet verplicht bent zelf uw erfenis te plannen blijft overeind. Als u niets regelt via een testament of schenking, dan zal uw nalatenschap verdeeld worden volgens de wettelijke regels. Maar wie zich daar niet in kan vinden, heeft na september 2018 meer vrijheid om zijn erfenis ‘op maat van de eigen situatie’ te plannen. De meest besproken nieuwigheid voor ouders: altijd de helft voor uw kinderen. Ouders kunnen met een ‘familiepact’ een allesomvattende deal over hun erfenis sluiten met hun gezin.

De mogelijkheden in een familiepact zijn vrijwel oneindig. Nieuw samengestelde gezinnen kunnen regelen dat de stiefkinderen evenveel erven als de kinderen. Er kan worden afgesproken dat de erfenis een generatie overslaat en rechtstreeks naar de kleinkinderen gaat. De notaris krijgt een cruciale rol in dat proces. Hij moet het akkoord in een authentieke akte gieten. Flexibele invulling van erfenissprong: dus kan een deel van het geërfde goed binnen het jaar fiscaal kosteloos doorgegeven worden. Concreet betekent dit dat de kinderen van de erflater iets kunnen opzij zetten voor hun eigen oude dag, en de kleinkinderen tegelijk een duwtje in de rug krijgen. Het hoogste tarief was 65 procent, vooral voor alleenstaanden, maar ook voor broers en zussen was dit het hoogste tarief. Er komt voor de zijlijnen een lager tarief van 25% voor de eerste schijf van 35.000€, én het maximumtarief daalt.

Sinds 2007 werd de nettowaarde van de gezinswoning vrijgesteld van successierechten voor de langstlevende partner om te vermijden dat de woning verkocht zou moeten worden om de erfbelasting op het aandeel van de eerst overleden partner te kunnen betalen. Daarmee wilde Vlaanderen de woonzekerheid, één van de doelstellingen in haar woonbeleid, bevorderen. Het gebeurt echter dat oudere mensen hun grote gezinswoning verkopen en verhuizen naar een kleinere woning die meer aangepast is aan hun noden en/of beperkingen. In dat geval wordt de verkoopprijs van de woning tot het actief van de nalatenschap gerekend. De langstlevende partner betaalt dan erfbelasting op het verkoopbedrag van het huis, terwijl die waarde onbelast zou zijn gebleven indien de woning niet verkocht werd. past de Vlaamse Regering nu een mouw aan deze onlogische situatie. Voortaan genieten niet enkel degenen met een gezinswoning van een belastingvoordeel, maar ook wie geen gezinswoning heeft, die verkocht of onteigend werd.

Om weeskinderen jonger dan 21 jaar niet in betalingsproblemen te brengen bij een erfenis, voorziet de regering in een belastingvrijstelling op de eerste schijf van 75.000 euro, of een belastingvermindering van 3.750 euro. In geval men wees zou worden, is er bovendien geen erfbelasting verschuldigd op de gezinswoning.

https://www.cdenv.be/wie-zijn-we/cdenv-als-politieke-partij/vlaams-parlement/actua/erfbelasting-wordt-moderner-en-sociaal-rechtvaardiger/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten