zaterdag 2 juni 2012

Nieuwe appartementswet


Sinds 1 september 2010 is er een nieuwe wet op de mede-eigendom oftewel: ‘appartementswet’. Doel was meer transparantie, duidelijkere rechten voor de mede-eigenaars en een professioneler beheer.

Enkele voorbeelden:
• Een syndicus wordt voor maximaal 3 jaar aangesteld. Het man daat kan alleen worden verlengd door een beslissing van de algemene vergadering, niet stilzwijgend.
De werking van de Raad van mede-eigendom (vroeger ‘raad van beheer’) wordt gemoderniseerd :
de bijeenroeping van de mede-eige­naars kan ook via e-mail…
• De syndicus moet toegang
verlenen aan de mede-eigenaars (bvb via een website), tot alle documenten of inlichtingen die verband houden met de mede-eigendom
• Bij de verkoop van een apparte­ment moet de notaris de door de verkoper verschuldigde achterstallen van de verkoopprijs afhouden.
• De syndicus zal voor alle con­tracten tussen de Raad van mede-eigendom en hemzelf toestemming van de algemene vergadering moeten krijgen. Hij moet ook telkens meerdere offertes voorleggen voor werken vanaf een bepaald bedrag, dat door de algemene vergadering wordt bepaald. Jaarlijks worden de contracten die slaan op terugkerende leveringen (bvb elektriciteit) geëvalueerd.
• Mede-eigenaars moeten een lijst kunnen krijgen met adressen van de andere mede-eigenaars, zodat ze elkaar kunnen leren kennen en kunnen contacteren.
• Bij de start van de algemene vergadering moet de helft van mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd zijn én samen meer dan de helft van de gemeenschappelijke delen bezitten. Of ze moeten meer dan driekwart van de gemeenschappelijke delen bezitten. Anders kan er niet vergaderd worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten